Diagnostický přístroj Plusoptix

K vyšetření zraku dětí se používá přenosný diagnostický přístroj – autorefraktometr PlusoptiX, který je určen k bezkontaktnímu binokulárnímu vyšetření refrakce obou očí zároveň. Přístroj vysílá světelné paprsky a podle jejich dopadu buď na sítnici či před ní, je možné poznat, zda má vyšetřované oko funkci refrakce v pořádku, nebo se u dítěte objevila dioptrická vada ve vidění do blízka, resp. do dálky. Na základě těchto údajů je ihned stanoven druh refrakční vady, nejčastěji se jedná o dalekozrakost, krátkozrakost nebo tzv. astigmatismus (patologické zakřivení oční rohovky nebo čočky). Rodiče obdrží potvrzení o vyšetření s naměřenými hodnotami zraku dítěte. Zjištěné dioptrické hodnoty jsou porovnány s fyziologickými hodnotami a věkem dítěte. Rodičům dětí, u nichž byly naměřeny vyšší dioptrické hodnoty, je doporučeno tuto situaci konzultovat s očním lékařem. Prováděné vyšetření pomocí přístroje je zaměřeno na skupinu dětí předškolního věku, kdy včasný záchyt refrakční vady je z hlediska její možné nápravy nejvhodnější.

K samotnému vyšetření přistupují děti bez obav, videokamera na ně působí pozitivně. Děti vyšetření vnímají jako určitý druh zábavy, je to podobné, jako kdyby byly u fotografa. Na vzdálenost 1 metru se po velmi krátkou dobu zahledí do kamery, na které je zobrazen obličej kašpárka. Přístroj vysílá doprovodné světelné a zvukové efekty a děti si ani neuvědomují, že podstupují odborné vyšetření.

Princip měření tímto přístrojem je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici. Na sítnici vzniká z odraženého světla specifický světelný obrazec daný typem a stupněm refrakční vady. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny hodnoty sférické refrakce. Měření je opakováno ve všech meridiánech, což umožňuje určení případné cylindrické oční vady. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je ovšem okem neviditelná.

Důležité charakteristiky přístroje:

  • binokulární měření – obě oči jsou měřeny současně
  • neinvazivní měření – k zaměření není potřeba aplikovat oční kapky
  • bezkontaktní měření – dítě sedí samo na židli a měření je prováděno ze vzdálenosti 1 m
  • rychlost měření – měření trvá řádově vteřiny; výstupem jsou hodnoty refrakce ve sféře, cylindru a osy, rozměr zornic, měření interpupilární vzdálenosti, měření pohledového směru v reálném čase
  • jednoduchá manipulace – snímač je ovládán jedním spínačem; přístroj je snadno přenosný