Důležitost vyšetření

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem, jehož pomocí přijímáme až 80 % informací ze zevního prostředí. Již v útlém věku dítěte je proto důležité zjistit, zda dítě dobře vidí a zda nemá oční vadu. Dítě s oční vadou nejenže vnímá svůj okolní svět nepřesně a rozostřeně, ale v důsledku toho je také více ohroženo vznikem vážného úrazu. Důsledkem nesprávného vidění může být zhoršená prostorová orientace, což způsobuje např. nejistou chůzi, častější narážení do překážek, obavy při cvičení a sportování apod. U dětí rovněž bývá zhoršená jemná motorika projevující se problémy při výtvarné a pracovní výchově, např. s navlékáním korálků, vybarvováním omalovánek, při práci s nůžkami, při hře se stavebnicemi apod. Děti s oční vadou se mohou stranit kolektivu, nezapojují se do společných aktivit a kvůli svému handicapu mohou mít snížené sebevědomí To, jak vidí, považují za normální.

Přitom tuto informaci můžeme pomocí moderního diagnostického přístroje velmi rychle zjistit a ihned určit hodnotu jeho případné dioptrické oční vady. Je vhodné pravidelně vyšetřovat zrak dětem mezi 3 až 6 lety, kdy se dají některé vady zraku velmi účinně léčit. Po sedmém roce věku dítěte již zpravidla nejsme schopni vadu ovlivnit a dítě tak může zůstat na oko trvale postižené. Speciální diagnostickou videokameru na zjištění dioptrické hodnoty konkrétní refrakční vady dětští lékaři ve svých ordinacích nemají. Proto tento způsob provádění vyšetření očních vad je vhodným doplňkem k základnímu vyšetření zraku, který provádí pediatři v rámci pravidelných preventivních prohlídek u dětí.

 

Proč nechat dítě vyšetřit?

 

Od malých dětí samotných se informaci, že špatně vidí, většinou nedozvíme. To jak vidí, považují za normální.

Na řadu zrakových vad se přijde, když dítě nastoupí základní školní docházku, kdy již může být pozdě a dítě si nese následky celý život.

Pokud se podezření na oční vadu objeví až ve škole, dítě musí např. své zhoršené vidění na tabuli korigovat usilovnějším zaostřováním za cenu zvýšené námahy a únavy očí.
Nadměrná námaha může způsobovat bolest očí a hlavy.

Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Jak často screening zraku opakovat?

Vzhledem k vývoji a růstu dítěte a možným organickým a funkčním změnám zrakových struktur je vhodné screeningové vyšetření opakovat každý rok do 7 let věku, než dítě nastoupí základní školní docházku.