Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje zdravotní péči v oboru optometrie a ortoptika. Zaměřuje se na nápravu očních vad u dětí jako je dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Již od roku 2011 realizujeme v mateřských školách velmi úspěšně projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ Součástí projektu je kromě samotného vyšetření také osvěta a propagace problematiky preventivního vyšetření předškolních dětí a rozvoje zrakového vnímání.

Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Screeningové vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ČR. Vzhledem k tomu, že jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu projekt tímto naplňuje také cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pomáháme chránit zrak dětí...

 

 

Informace o vyšetření v médiích

Oči lze vyšetřit i půlročnímu dítěti, pár minut mu může zachránit zrak

Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/deti/ocni-vysetreni-deti.A150202_113554_deti_haa

Oční vady má až čtvrtina školáků. Co a kdy bychom měli hlídat?

Zdroj: https://www.maminka.cz/clanek/ocni-vady-ma-az-ctvrtina-skolaku-co-a-kdy-bychom-meli-hlidat

Vyšetřování zraku u dětí v mateřských školách

Zdroj: http://www.4oci.cz/vysetrovani-zraku-u-deti-v-materskych-skolach_4c452

 

 

Projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji v roce 2022 finančně podpořil Karlovarský kraj.