Prima Vizus, o.p.s.

Společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje ambulantní zdravotní péči v oboru ortoptika – pleoptika. Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 4. 1. 2011. Odborné zkušenosti členů týmu spojené s problematikou refrakčních vad a řízením projektů však sahají dále do historie.

Obecně prospěšnou službou společnosti je organizování a provádění preventivního vyšetření zraku a zdravotní a osvětové činnosti v oblasti prevence zrakových vad.
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 148. Statutárním orgánem společnosti je ředitel.
Společnost Prima Vizus, o.p.s. poskytuje zdravotní péči na základě registrace nestátního zdravotnické zařízení rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 28. 3. 2011. , pod č. j.: 250/ZD/11.

Tým společnosti tvoří kvalifikovaní členové v oblasti poskytování zdravotní péče a řízení zdravotnických zařízení. Preventivní screeningové vyšetření zraku provádí odborní zdravotničtí pracovníci. Terénní zdravotní péče je poskytována dle nejmodernějších trendů odpovídajícím evropským standardům.

 

Již od roku 2011 realizuje Prima Vizus, o.p.s. velmi úspěšně projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“. Vyšetření se provádí přístrojem Plusoptix (pediatrický přenosný autorefraktometr) pomocí kterého se zjišťuje přítomnost dioptrických očních vad. Na základě získaných výsledků provedených vyšetření lze konstatovat, že u cca 12 % dětí je zaznamenán určitý druh a stupeň refrakční vady (amblyopia, myopia, hypermetropia, anisometropia). Smyslem vyšetření zraku je aktivní vyhledání dosud nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti. Preventivní vyšetření zraku představuje velmi účinný nástroj k diagnostikování očních vad u dětí. V případě pozitivního nálezu dioptrické vady je dítě doporučeno k následnému vyšetření oftalmologem. Včasné předepsání brýlové korekce dává dítěti naději na správnou a účinnou léčbu zjištěné oční vady, která je úspěšně léčitelná při včasné diagnóze, zejména v raném předškolním věku dítěte.