Vidí Vaše dítě opravdu dobře?

Nezjištěná vada zraku může mít pro Vaše dítě následky na celý život.

Moderní a účinnou metodou prevence je screening očních vad dětí již v předškolním věku.
Nechte včas vyšetřit zrak Vašemu dítěti.

… na zraku dětí nám záleží…

 

 

Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s.

Vidí Vaše dítě opravdu dobře?

Nezjištěná vada zraku může mít pro Vaše dítě následky na celý život.

Moderní a účinnou metodou prevence je screening očních vad dětí již v předškolním věku. Nechte včas vyšetřit zrak Vašemu dítěti.

Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje zdravotní péči v oboru optometrie a ortoptika. Zaměřuje se na nápravu očních vad u dětí jako je dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Již od roku 2011 realizujeme v mateřských školách velmi úspěšně projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ Součástí projektu je kromě samotného vyšetření také osvěta a propagace problematiky preventivního vyšetření předškolních dětí a rozvoje zrakového vnímání.

Pomáháme chránit zrak dětí

Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Screeningové vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ČR. Vzhledem k tomu, že jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu projekt tímto naplňuje také cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.